BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Fekus Akigar
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 17 January 2009
Pages: 35
PDF File Size: 11.18 Mb
ePub File Size: 8.35 Mb
ISBN: 267-5-41232-943-3
Downloads: 40274
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kishakar

Voor het product van twee vectoren bestaan echter twee mogelijkheden: Als men het traagheidsmoment van de katrol mag verwaarlozen, wordt de versnelling van de beide massa’s gegeven door:. De statica eist dat de som van alle krachten nul is en de som van alle momenten t. Als toepassing wordt de oplossing van een deeltje in een centraal krachtenveld besproken, met speciale aandacht voor de energie-niveaus en eigentoestanden van het waterstof-atoom. De ruimte die ontstaat door positie en snelheid of impuls samen te nemen, noemt men de faseruimte.

Informatie afkomstig van http: Wanneer de slinger doordraait, krijgt men de grafiek rechts. Hierdoor vertraagt ze echter en na een tijdje heeft de grote massa weer de overhand en trekt de kleine omhoog. All following user names refer to nl. Ook hier worden de krachten getekend waar ze aangrijpen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt de centrale kracht behandeld. In Amerikaanse werken zal men de som van de krachten dikwijls de “applied forces”” noemen en de massa x versnelling de “resultant forces”.

  HANS FRYBA PDF

Sommigen spraken zelfs over god als “le grand horloger de l’univers”. Volgende punten zullen daarbij aan bod komen:. Essentieel is hier dat men twee verschillende posities bekijkt.

Een ideale verbinding wordt gedefinieerd als een verbinding die geen arbeid levert en er ook geen opneemt.

File:Klassieke – Wikimedia Commons

LaTeX with hyperref package. Het is dus de eerste die men nodig heeft. Daardoor passeert ze met grote snelheid door de verticale en trekt meteen de grote massa naar beneden let op de afstanden rechts bovenaan de grafiek. Dit is geen cirkelredenering. De inwendige krachten vormen immers actie-reactieparen die even lang werken. Wiskundig volgt hieruit de eerste wet. Bij een versnelling loodrecht op de baan verandert de richting van de snelheid maar niet de grootte. Om emchanica posities te bepalen wordt een x-as naar beneden ingevoerd met nulpunt in de beginpositie van het schaaltje.

Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Men heeft dan een vectorveld, dat een duidelijk beeld heeft van de mogelijke bewegingen. Opgave tijdens de hiervoor vastgestelde inschrijfperiode via https: Written exam and test. Bemerk dat in deze vergelijking geen massa’s voorkomen. Wanneer een kracht van punt klasseike punt kan verschillen gedurende deze verplaatsing, zal men een beroep moeten doen op een integraal om deze arbeid uit te rekenen.

  HANDBOOK OF NEUROPROSTHETIC METHODS PDF

De inwendige krachten moeten, volgens het derde postulaat van Newton steeds onder de vorm van aktie-reaktieparen voorkormen. Einstein ontwikkelde zijn algemene relativiteitstheorie uitgaande van de idee dat dit niet toevallig is en dat er nooit een proef zal gevonden worden die een verschil tussen beide kan aantonen. Bemerk dat de kracht van het platform op de man omhoog is.

Een massa onderworpen aan de wet van Newton, kan men volgen in de tijd. Welke versnelling krijgt het onderste blok? Het gaat dan over een systeem met als differentiaalvergelijking:. Dit constant blijven geldt in eerste instantie voor een verandering van positie. In de praktijk bepaalt men best deze som in beide posities, liever dan de afzonderlijke verschillen:.

Daar man en platform samen bewegen met dezelfde versnelling, klassjeke men ze samen nemen.

Klassieke mechanica/quantummechanica 2

Een schets met alle krachten vanuit het massacentrum helpt dan niet. Bij een cirkel is dit kromtemiddelpunt gewoon het middelpunt van de cirkel. Men kan zich bij die toepassing laten leiden door de volgende 4 stappen.

De stoot als integraal van de kracht over de botsingstijd zal dus ook loodrecht op de wand staan. Hierbij moet mechajica zich 2 vragen stellen: Als men zich in het rechterlid nu beperkt tot v als variabele en de verdere afhankelijkheid van v t.