BLOG

MY PERSONAL JOURNEY

JAGA CATALOGUS PDF

Page 16 – Jaga catalogus. This is a SEO version of Jaga catalogus. Click here to view full version · «Previous Page Table of Contents Next Page». Jaga Heating Products (uk) – Ltd Orchard Business Park – Bromyard Road Jaga Radiator Shanghai Limited – 27A, Xinhua Yuting, No. Xinhua Road. Title: Gimeg catalogus , Author: Gimeg, Name: Gimeg catalogus , Length: pages, Page: , Published:

Author: Gagar Mauzil
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 March 2004
Pages: 136
PDF File Size: 4.4 Mb
ePub File Size: 8.46 Mb
ISBN: 623-1-78202-744-8
Downloads: 62100
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kibei

Art CoraJlinm in cinereo albefcem Calceol. Piper longum minimum herbaceum fcandens rotundifo- lium. An Nafturtii Indici putata fiHqna”Teruvia’na.

Legumen trifolium fub terra fruftum edens. Peturas iive rabacum Pif. Arf prima fpecies Graminis Marcgr. Hydropiper fivc p,rficarii math. Avellana puigatrix novi orbis. E Jamaica Infula fibi delatam communicavit Dominus Sherardus. An iWoc femini Adv. Jn nuris fundo copiofe provenit juxta Pelican point probe Port-Roya’.

Convolvulus althese foliis Cluf. La pierre aftroites unduLtus Molsnet. Ad ripas humidiores fluvij rio Cobre dicli co- piose crefcir. Gramen avenuceum fylvaticum, foliis latifiimis, locuftis longis non ariftaris, glumis fjjudieeis. Veficaria marina non ramofa, ex ampullis majoribus piu- cioribus finuatis auriculae inftar conftans, cujusfuperficies favi inftar notantur.

  GNU GPROF PDF

Alga marina graminea anguftiflimo folio. Pifum quartum feu pifa. Camotes noftrar Indix qui alio nomine dkuntur Batatae. Trifolium Afphalrkes rorundis foliis. Filix ramofa major hirfuca, ramulis raris, pinnulis afple- nii, fcil, crebris, latis brevibus fubrotundis non dentatis. Milium In- dicum Dora.

In lateribus montis mediterranei Diablo dicti collegi. Catalogus Plantarum flore coeruleo fruftu nfinore. Ad ripas fluvii Qohrt prope urbem St. Filix fcandens exotica anomala.

B ois de Trompette du 1 ertre fig. Rura muraria major foliis variis, fcil. Jaga freedom clima h x 19 x l verw w koel w. Quamoclir iivs convolvulus penmrus. An fave bianche di Aluife Cadamofto. Ad ripas Rio d’oro, Prope Mr.

Iiaftolus Guinfcnfis fccuridus feu Jobo cortice nigro utfo v- m cuipidcm longain cx acuminatam definente eiufd. Crefcit fupra fcopulos in fundo maris aqua mariiKi opertos, unde in iictora hujus infulic frequenter ejicitur. An Hemionitis maxima trifolia. R ai j nift. In Infuju Jumaica collegi.

An Cahvanc or calavances of Hughes, p. In pratis circa urbem St. Iris latifolia tuberofa zingiher dic”h flore albo Morif hiil. In colli- bus fylvaticis faxofis prope Mr. Filix arborea ramofa, caudice non divifo, pinnulis an- gnftis raris obtufis integris.

  DETONADO SILENT HILL SHATTERED MEMORIES PS2 PDF

Phafeolus maritimusrorundifolius,flore purpureo,filiqua breyi criftata, fcmine fufco ftnato. In hortis Infulaj Barbados dicrae copiofiflime piovenientem collegi.

Jlmther fm of Sampier. Split, SpHth, fumaria Corydalis.

Page 16 – Jaga catalogus

In Irifiuse Jamaicae Mediterraneis collegi. Madera Rallada de Lopes de Gomara cap. Planta leguminofie Brafiliana, phafeoli facie, flore purpureo maximo.

Trifolium bituminofum aut odoratum Bod a Stapel Nott. In maris Jamaicenfis omni- bus littoribus fepiflime ejeftum collegimus.

Page 2 – Jaga catalogus

Juncus cyperoides, culmo comprenoftriato, radice odo- rata tuberofacapirulo rotundo compacto. Culcas vd colocafn – gyptia.

FrumentumTurcicum, Indicum Iuteum,rubrum, cce- ruleum.